Ploskanje ritma

Veliko ljudi pravi: "Jaz pa nimam ritma", ampak to ne drži.

Ploskanje ritma

Veliko ljudi pravi: "Jaz pa nimam ritma", ampak to ne drži.